Fosens fremtidige administrasjonssenter

Bro over Trondheimsfjorden

  • Rissa-ordfører brenner for bro over fjorden
  • Kan Stadsbygd bli et naturlig administrasjonssenter for en samlet Fosen-kommune?

Har du noen gang tenkt på at lille Linesøya i Åfjord har fått bro via Stokkøya til fastlandet, til en prislapp på 350 millioner kroner? Saken ble også omtalt av TV2.

Det er verdt å nevne at hverken bro fra Stokkøya til fastland, eller fra Linesøya til Stokkøya ble bygd ved hjelp av bompenger. 

For ganske nøyaktig ett år siden, hadde også Byavisa i Trondheim en sak om bro på Fosen. Denne gang om Trondheimsfjordbrua, som ville gitt flere titusener av mennesker en bro å kjøre på. Hver dag. Kanskje flere ganger daglig. En bro som ville snudd opp med på livene til svært mange. En bro som ville forbundet Trondheimsregionen (over 280.000 innbyggere) med Fosen (ca 25.000 innbyggere). Til sammenligning har Stokkøya og Linesøya til sammen 500 innbyggere. 

En ny illustrasjon ble lansert:


Illustrasjon: Snøhetta Oslo AS

Dette er ingen illustrasjon for bro over Trondheimsfjorden, men et forslag rundt Rovdefjordbrua på Sunnmøre. Her kombineres flytebru på potonger, og rørbru under havoverflaten, med skipstrafikk seilende over. En slik bro vil kanskje måtte stenges under orkan, dersom vindretningen er ugunstig. Allikevel mener jeg det bør være mulig å bygge den slik at trafikken blir skjermet for vær, vind og sjø. 

 Følg Trondheimsfjordbrua på Facebook

Rissa-ordfører brenner for bro over fjorden

En annen ting som er veldig aktuelt nå om dagen, er jo kommunesammenslåingen. Alt tyder på at Leksvik og Rissa kommune blir slått sammen i løpet av kort tid. Begge kommunene ønsker bro over fjorden, og Rissa-ordfører Ove Vollan har gått ut i media og sagt at "bro over fjorden er det jeg brenner mest for i fremtidas kommune". 

Stadsbygd som administrasjonssenter Med bru over fjorden vil derimot folketallet på Fosen øke betraktelig, og området "Stadsbygd" sør-øst i Rissa kommune vil oppleve en kraftig befolkningsvekst. Sørspissen av Fosen vil bli et viktig knutepunkt for Fosenhalvøya, å det ville ikke vært unaturlig å sette Stadsbygd som administrasjonssenter for en fremtidig Fosen-kommune, med kort vei til Værnes Lufthavn, og med bro fra Fevåg (Rissa) til Austrått (Ørland) vil Stadsbygd være korteste reisevei for Trondheimsregionen, Leksvik kommune, og Rissa kommune. Dersom Brekstad eller Rissa ville blitt adm. senter, ville reisetid blitt lengre for et større antall mennesker. 

Drømmer om Stadsbygd som fremtidig by - Med 10 - 15.000 innbyggere

Bro over fjorden vil skape en enorm befolkningsvekst. Faktisk en av de største vi eventuelt kommer til å se. I Adresseavisen, 30. november 2012 forteller blant annet arkitekt Neil Alperstein at en ny bro kan være å etablere et samfunn bestående av mellom 10.000- 15.000 innbyggere på Stadsbygd. Avstanden blir sammenlignbar med Melhus og Malvik i forhold til Trondheim. Stadsbygd vil da ha muligheten til å kunne markere seg som et nytt "sentrum" i Trondheimsregionen, hvor nesten alt kan planlegges, og bygges fra grunnen av. 

Men bro eller ikke - Stadsbygd er i vekst allikevel. Nesten uansett hvor du måtte befinne deg på Stadsbygd, er du ikke langt unna et nytt boligprosjekt. Hafellbakkan og Walle Terrasse for å nevne noen. Rissa sentrum har gått i bygdefella. Her skulle "alt" sentraliseres, slik at sentrum nå ligner på en by bygget av Lego. Av en 4-åring. En skikkelig mølje, fullstendig blottet for planlegging. Man trenger ikke være fagekspert for å se at utviklingen i Rissa om kort tid vil møte veggen. 


Stadsbygd, et fremtidig og naturlig administrasjonssenter for Fosen. Foto: Stian Tørstad

Så, istedenfor at vi irriterer oss og demonstrerer og klager altfor mye på de jæ**a bompengene som Knut Sundet står for.. (Må bare tilføye at Stokkøya er Knut Sundets hjemsted), så synes jeg heller Fosen burde kreve en bro over fjorden, bompengefritt. Både fra Rissa til Trondheim, og fra Ørland til Rissa. Dette vil samle Fosen, ikke dele halvøya i to, da Fosen er fradelt nok som det er. 

Vi burde se på Fosen som èn kommune, og heller invitere Trondheim til å bli vår nabokommune - Kanskje med bruforbindelse, etterhvert. 

Saklige innspill mottas med takk! 

Del med venner på Facebook: