Trondheimsfjordbrua - Vi er klare

Jeg har, i likhet med veldig mange andre et stort ønske om å få se Trondheimsfjordbrua bli en realitet. En bro fra Fosenhalvøya og over Trondheimsfjorden mot Byneset er som en våt drøm for de fleste her oppe i Trøndelag. 

Blant de største fordelene vil det forkorte reisetiden til hytta for flere tusen trondhjemmere. Dette gjelder forsåvidt også andre utenfor Trondheim som har hytte på Fosen. Fergekø har i flere år vært et stort problem, og ikke minst et stort minus ved å ha hytte på Fosen. Enkelte ganger har det tatt så lang tid for enkelte å komme seg over fjorden at butikkene har stengt. 


Dette bildet er tatt av Statens Vegvesens overvåkningskamera i august 2011. Flakk, Trondheim kommune. 

Denne køen vil forsvinne helt dersom det kommer en bro over fjorden. Reisetiden Brekstad-Trondheim vil bli i underkant av 40 minutter, da det også planlegges en bro fra Ørland til Rissa kommune. 


Denne illustrasjonen viser et oversiktsbilde over Flakk, hvor det nå ligger fergekai. Veien til broa vil strekke seg sør for Tjuvholtet (boligfelt på Flakk) og deretter stige gradvis utover mot Flakkskjæret i Trondheimsfjorden. 


Brua strekker seg deretter litt over en kilometer utover, hvor den etterhvert svinger mot høyre på det punktet for det blir en flytebru. Den beste løsningen mener mange, da Trondheimsfjorden er veldig dyp akkurat her. 


Broa må også bygges såpass høyt at skip skal få passere. Dersom det blir for vanskelig, eller ikke lar seg gjøre, planlegges det et større prosjekt på Øysand i Melhus utenfor Trondheim, eller på Orkanger. En større havn, hvor de aller største skipene som "ikke får plass" under broa kan legge til sør for Trondheim. Dette vil knytte Melhus-regionen enda sterkere sammen med Trondheims-regionen

Men det er ikke bare Melhusregionen som kan få en enorm vekst. Også innbyggerne på den sørlige delen av Fosenhalvøya vil merke at antall naboer plutselig blir flere. 

Stadsbygd i Rissa kommune er en bygd i vekst. Faktisk er det slik at folketallet har økt jevnt i denne bygda samtidig som folketallet i resten av kommunen har gått nedover. Mye skyldes den korte avstanden til Trondheim og Vanvikan. Vanvikan har hurtigbåtforbindelse til Trondheim, men er heller begrenset med "bygdeliv" da tettstedet stort sett består av boligfelt. Vanvikan har vanskelig for å utvikle seg når det er blitt satset på bolighus istedenfor blokkbebyggelse

Kanskje må Stadsbygd en dag i fremtiden endre navn? 


Stadsbygd er for de fleste kjent som en bygd man "bare kjører forbi". Nå planlegges det, uten at noen konkrete løsninger er tredd i kraft, flere større boliger i bygda. Hafellbakkan er et sentrumsnært byggeprosjekt som er på vei mot å bli ferdigstilt. Prosjektet har 25 topp moderne leiligheter, med nydelig fjordutsikt. 


Langsand Park i Rissa. Ferdigstilt, med 22 boenheter. 


Straumsetjorda i Rissa sentrum. Blokkbebyggelse med 45 boenheter. 

Så, dersom utviklinga på Fosen skal fortsette i riktig vei,  det komme en bro. Ferger er ikke fremtiden uansett hvor miljøvennlige de blir. Ikke for en halvøy med nesten 30.000 innbyggere, og som i tillegg har 2 kommuner innenfor Trondheimsregionen. Trondheimsregionen trenger Fosen, og Fosen trenger Trondheimsregionen minst like mye. 

Jeg syns innbyggerne på Fosen, i Trondheim og generelt alle andre som ser verdien i en bro over Trondheimsfjorden skal "like" denne sidenFacebook. Jo flere som viser engasjement og interesse for denne broa, jo mer vil denne saken bli drøftet blant politikere.

Ønsker DU at det kommer en bro mellom Fosen og Trondheim? 

Del med venner på Facebook: